• Институт за сеизмички отпорни градби и
    климатски промени
  • ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ Е-МИСЛЕЊЕ
    за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита

КонтактАдреса

Ул. Борис Трајковски 19, Кисела Вода,
1000 Скопје
Р. Северна МакедонијаКонтакт

За сите прашања поврзани со Мислењата за проектиран и изведен степен на механичка
отпорност, стабилност и сеизмичка заштита, Ве молиме контактирајте не на:

Е-mail (МСЗ): mps.isogkp@gmail.comКонтакт телефони

Телефон: +389 2 521 4451 (централа ИСОГКП)
Телефон: +389 75 544 445 (за прашања поврзани со МСЗ)
Телефон: +389 77 874 750 (за прашања поврзани со МСЗ)
Телефон: +389 75 579 125 (за прашања поврзани со МСЗ)
Телефон: +389 77 491 877 (за прашања поврзани со финансии за МСЗ)

Телефонските линии за прашања поврзани со МСЗ се достапни 365.25 дена во годината.