• Институт за сеизмички отпорни градби и
    климатски промени
  • ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ Е-МИСЛЕЊЕ
    за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита