• Институт за сеизмички отпорни градби и
    климатски промени
  • ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ Е-МИСЛЕЊЕ
    за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита

Детали за билтенот

Наслов на билтен

Брошура за ИСОГКП (Институт за сеизмички отпорни градби и климатски промени)

Опис на билтенот

Почитувани, во приложениот документ ќе ја најдете брошурата за ИСОГКП (Институт за сеизмички отпорни градби и климатски промени) во која се презентирани активностите и целите на институтот.